Latvijas Badmintona Federācijas reitings uz 15.07.2019
Jauktâs dubultspçles U17
Nr. Vārds Uzvāds Klubs Licenzēts līdz Sacensības Punkti
1 Anna KUPČA Siguldas BK/SSS 31.12.2019 19-04-07-LKKC/2/846| |19-02-03-LVCN/12/710| |18-02-04-LCMP/20/630
18-03-11-LABL/5/615| |18-12-30-LABL/8/608| |18-04-22-LABL/6/600
19-01-27-LABL/6/560| |19-04-13-LABL/6/560| |18-10-21-LABL/7/546
18-01-27-LABL/12/533
6208
2 Arīna BABRE Valmieras BSS 31.12.2019 19-04-07-LKKC/3/792| |19-02-03-LVCN/14/750| |19-04-13-LABL/3/616
19-06-02-FUTS/32/600| |19-06-09-FUTS/32/600| |19-03-23-VICT/4/588
18-12-16-VICT/6/560| |19-04-27-NAKT/2/517| |18-10-21-LABL/10/511
19-03-09-LALB/16/469
6003
3 Alens ZANDOVSKIS Siguldas BK/SSS 31.12.2019 19-02-03-LVCN/15/680| |18-02-04-LCMP/16/670| |18-04-22-LABL/4/630
18-12-16-VICT/4/588| |18-03-11-LABL/7/585| |18-12-30-LABL/10/584
18-02-17-E15C/9/575| |18-09-16-LABL/5/574| |18-10-21-LABL/6/560
19-07-07-LJOL/1/550
5996
4 Dāvis STRAZDIŅŠ Siguldas BK/SSS 31.12.2019 19-02-03-LVCN/12/710| |18-02-04-LCMP/20/630| |18-03-11-LABL/5/615
18-12-30-LABL/8/608| |18-04-22-LABL/6/600| |19-01-27-LABL/6/560
19-04-13-LABL/6/560| |18-10-21-LABL/7/546| |18-01-27-LABL/12/533
18-09-16-LABL/8/532
5894
5 Annemarija PRIEDE Dārta/Daugmale 31.12.2019 19-04-07-LKKC/7/702| |19-02-03-LVCN/19/640| |19-05-25-KURZ/2/634
19-02-17-TK-2/3/616| |19-01-19-BABO/7/575| |18-02-04-LCMP/26/570
18-08-05-VALK/9/555| |18-10-21-LABL/8/532| |19-03-09-LALB/11/504
18-01-20-VT-2/12/497
5825
6 Marta BRENGULE Siguldas BK/SSS 31.12.2019 19-02-03-LVCN/15/680| |18-02-04-LCMP/16/670| |18-04-22-LABL/4/630
18-12-30-LABL/7/624| |18-12-16-VICT/4/588| |18-03-11-LABL/7/585
18-02-17-E15C/9/575| |18-01-27-LABL/12/533| |19-01-27-LABL/10/511
18-04-28-L15U/1/400
5796
7 Arta PRIEDNIECE Siguldas BK/SSS 31.12.2019 19-02-03-LVCN/8/844| |19-01-27-LABL/3/616| |19-06-16-BE17/8/600
18-09-02-BE17/4/585| |18-12-30-LABL/10/584| |19-05-04-LC17/1/563
18-03-11-LABL/9/555| |19-04-13-LABL/7/546| |19-03-24-EVEL/1/450
19-05-02-LSKK/1/400
5743
8 Pauls Eliass ROZENVALDS Jelgava 31.12.2019 19-02-03-LVCN/8/844| |18-02-04-LCMP/16/670| |19-04-06-LKKC/16/603
18-10-21-LABL/5/574| |18-01-27-LABL/8/570| |19-05-04-LC17/1/563
19-04-13-LABL/7/546| |19-03-24-EVEL/1/450| |18-12-01-LC19/3/440
18-04-02-PENK/6/400
5660
9 Eiprila BRIEDE Dārta/Daugmale 31.12.2019 19-01-19-BABO/6/654| |19-02-03-LVCN/19/640| |19-02-17-TK-2/5/574
18-09-30-VICT/6/560| |19-01-06-VALM/2/517| |19-05-25-KURZ/4/504
19-06-22-SAUL/1/500| |19-03-09-LALB/16/469| |19-04-27-NAKT/6/440
19-05-04-LC17/4/420
5278
10 Roberts Renārs MIŠČENKO Dārta/Daugmale 31.12.2019 19-05-25-KURZ/3/582| |19-02-17-TK-2/5/574| |18-02-04-LCMP/26/570
18-10-21-LABL/8/532| |19-03-09-LALB/11/504| |18-01-20-VT-2/12/497
19-06-22-SAUL/5/479| |19-05-04-LC17/5/410| |19-03-24-EVEL/5/405
18-12-01-LC19/6/400
4953
11 Annija RULLE-TITAVA Siguldas BK/SSS 31.12.2019 19-03-09-LALB/4/588| |18-10-21-LABL/5/574| |19-04-13-LABL/5/574
19-07-07-LJOL/8/529| |18-12-01-LC19/3/440| |19-05-04-LC17/3/440
19-06-22-SAUL/7/390| |18-10-28-LC17/4/378| |18-05-06-24SY/2/376
19-06-02-FUTS/128/375
4664
12 Patriks KANDIS Talsu NSS 31.12.2019 19-04-07-LKKC/11/648| |19-02-03-LVCN/23/600| |19-02-17-TK-2/7/546
19-07-07-LJOL/6/440| |19-03-24-EVEL/4/378| |18-12-16-VICT/2/376
18-12-01-LC19/10/365| |18-09-30-VICT/3/352| |19-03-23-VICT/3/352
18-04-28-L15U/7/312
4369
13 Gustavs Dāvids BREČS Liepāja 28.01.2020 19-04-06-LKKC/17/594| |18-10-21-LABL/10/511| |19-03-09-LALB/16/469
19-03-24-EVEL/2/423| |2018-03-24-TK2P/4/420| |18-12-01-LC19/4/420
19-06-22-SAUL/8/380| |18-09-30-VICT/2/376| |18-10-28-LC17/6/360
19-05-02-LSKK/3/352
4305
14 Dana BORTKĒVIČA Valmieras BSS 31.12.2019 19-02-03-LVCN/23/600| |19-01-06-VALM/7/429| |19-05-02-LSKK/2/423
19-05-04-LC17/8/423| |18-09-09-PAST/4/420| |19-05-04-EVEL/6/416
18-04-06-LSKC/1/400| |18-12-01-LC19/9/370| |19-03-24-EVEL/9/347
18-10-28-LC17/9/333
4161
15 Oskars SAULĪTIS Dārta/Daugmale 31.12.2019 19-01-19-BABO/6/654| |18-02-04-LCMP/26/570| |19-03-09-LALB/16/469
19-05-04-LC17/4/420| |18-10-28-LC17/5/369| |19-03-24-EVEL/6/360
18-03-31-RD3P/4/336| |18-12-22-LK-5/1/300| |19-03-31-EU17/64/300
18-08-05-VALK/12/284
4062
16 Megija ĀBOLTIŅA Dārta/Daugmale 31.12.2019 19-02-17-TK-2/9/518| |19-05-25-KURZ/6/480| |19-04-27-NAKT/3/479
19-03-24-EVEL/5/405| |19-05-04-LC17/6/400| |18-12-01-LC19/11/360
18-11-24-BABO/2/329| |18-10-28-LC17/12/320| |18-11-10-TK-1/6/320
18-04-28-L15U/8/304
3915
17 Evelīna BALODE Liepāja 02.04.2020 19-04-06-LKKC/20/567| |19-02-17-TK-2/10/511| |19-05-25-KURZ/7/468
19-07-07-LJOL/11/396| |19-03-30-TK-3/8/304| |19-05-02-LSKK/8/304
19-03-16-LIEP/6/280| |18-04-06-LSKC/7/273| |19-04-20-TK-4/8/266
19-05-18-LIEP/12/249
3618
18 Raimonds KIRSONS Dārta/Daugmale 31.12.2019 19-02-17-TK-2/9/518| |19-05-25-KURZ/5/492| |19-03-24-EVEL/3/465
19-05-04-LC17/6/400| |19-04-27-NAKT/2/329| |18-04-28-L15U/8/304
19-05-04-EVEL/8/266| |18-12-22-LK-5/4/252| |18-08-05-VALK/8/228
18-03-17-LIEP/4/210
3464
19 Estere PIKÅ A RSP/RBS 18.11.2019 18-09-09-PAST/3/440| |18-04-02-PENK/5/410| |19-05-04-LC17/10/365
18-03-17-VT3P/3/352| |18-04-07-VT4P/3/352| |18-10-28-LC17/11/324
18-09-30-VICT/6/320| |18-04-28-L15U/9/296| |18-11-19-LIEP/3/264
18-04-06-LSKC/6/240
3363
20 Amanda Sofija GROSBERGA Siguldas BK/SSS 31.12.2019 18-02-04-LCMP/16/670| |18-01-27-LABL/8/570| |19-04-13-LABL/8/532
19-05-04-LC17/7/390| |18-04-28-L15U/2/376| |18-05-06-24SY/3/352
18-05-19-LIEP/7/312| |
3202
21 Diana BESPALOVA Dārta/Daugmale 31.12.2019 19-05-25-KURZ/5/492| |19-05-04-LC17/9/370| |19-03-24-EVEL/7/351
18-10-28-LC17/14/311| |18-03-31-L13U/3/308| |18-04-28-L15U/10/292
18--05-19-DART/6/280| |19-05-04-EVEL/8/266| |18-12-01-LK13/3/264
18-12-22-LK-5/6/240
3174
22 Ričards LĪDAKS Siguldas BK/SSS 31.12.2019 19-05-04-LC17/11/360| |18-03-31-L13U/1/350| |19-05-02-LSKK/1/350
18-04-28-L15U/4/336| |18-10-28-LC17/13/315| |18-05-06-24SY/8/304
18-12-01-LK13/1/300| |18-04-06-LSKC/2/282| |18-11-04-BAJC/16/201
18-11-24-BABO/5/164
2962
23 Madara MACKĒVIČA Siguldas BK/SSS 31.12.2019 18-03-31-L13U/1/350| |19-05-02-LSKK/1/350| |19-05-04-LC13/2/330
18-10-28-LC17/13/315| |18-05-06-24SY/8/304| |18-12-01-LK13/1/300
18-12-01-LC11/2/282| |18-04-06-LSKC/2/282| |18-11-04-BAJC/16/201
18-11-24-BABO/5/164
2878
24 Elza ZITĀNE RSP/RBS 31.12.2019 18-09-09-PAST/8/380| |19-03-24-EVEL/1/350| |19-05-04-LC13/1/350
19-02-17-TK-2/1/298| |18-03-31-L13U/5/287| |18-05-06-24SY/12/284
19-03-31-S25Y/9/222| |18-12-22-LK-5/12/213| |18-11-04-BAJC/16/201
18-11-24-BABO/3/176
2761
25 Toms SALA RSP/RBS 31.12.2019 18-09-09-PAST/8/380| |19-03-24-EVEL/1/350| |19-05-04-LC13/1/350
19-02-17-TK-2/1/298| |18-03-31-L13U/5/287| |18-05-06-24SY/12/284
19-03-31-S25Y/9/222| |18-11-04-BAJC/16/201| |18-12-22-LK-5/17/198
18-11-24-BABO/3/176
2746
26 Rainers ZVIEDRIS Valmieras BSS 31.12.2019 18-12-16-VICT/9/518| |19-05-04-LC17/7/390| |18-09-09-PAST/8/380
18-10-28-LC17/8/342| |18-04-28-L15U/6/320| |18-04-06-LSKC/1/300
19-05-04-EVEL/6/280| |18-12-22-LK-5/12/213| |
2743
27 Dinārs BRONKA Liepāja 20.04.2020 19-05-25-KURZ/8/456| |19-04-20-TK-4/6/361| |19-03-24-EVEL/3/346
19-05-02-LSKK/4/294| |18-04-06-LSKC/4/252| |19-05-18-LIEP/13/248
19-02-17-TK-2/4/210| |18-12-22-LK-5/14/207| |19-03-16-LIEP/2/188
18-05-19-LIEP/12/178
2740
28 Kristiāna TĪLIKA Saulrīti SK 31.12.2019 18-09-09-PAST/12/355| |19-05-02-LSKK/2/329| |18-05-06-24SY/12/284
18-03-31-L13U/8/266| |18-04-06-LSKC/3/264| |18-12-01-LK13/4/252
19-04-21-CM-4/4/252| |19-03-02-CEPA/5/246| |18-03-10-CEPA/6/240
19-01-20-CM-2/8/228
2716
29 Leonardo GOLOVČENKO Liepāja 19.11.2019 19-05-25-KURZ/9/444| |19-04-20-TK-4/7/360| |19-05-18-LIEP/11/328
19-03-24-EVEL/4/294| |19-05-02-LSKK/4/294| |19-03-16-LIEP/1/258
19-02-17-TK-2/5/205| |18-12-22-LK-5/18/195| |18-05-19-LIEP/13/175
18-11-24-BABO/6/160
2713
30 Edgars ROMKA Saulrīti SK 25.09.2020 19-05-04-LC13/2/330| |19-05-02-LSKK/2/329| |18-05-06-24SY/12/284
18-03-31-L13U/8/266| |18-04-06-LSKC/3/264| |19-01-20-CM-2/3/264
18-12-01-LK13/4/252| |19-03-02-CEPA/5/246| |18-03-10-CEPA/6/240
19-03-31-S25Y/9/222
2697
31 Aleksis Emiljans KVIESIS Talsu NSS 31.12.2019 19-05-25-KURZ/11/432| |18-10-28-LC17/14/311| |18-03-31-L13U/3/308
18-12-01-LK13/3/264| |19-05-18-LIEP/14/249| |18-04-06-LSKC/5/246
19-02-17-TK-2/2/235| |18-11-24-BABO/1/200| |18-05-19-LIEP/10/183
19-03-16-LIEP/4/168
2596
32 Nora KONOVALOVA Valmieras BSS 31.12.2019 18-12-16-VICT/9/518| |19-01-06-VALM/4/462| |19-07-07-LJOL/13/385
18-12-01-LC19/12/355| |18-10-28-LC17/8/342| |19-05-04-EVEL/6/280
18-12-22-LK-5/7/234| |
2576
33 Regnārs BAJĀRS RSP/RBS 17.07.2020 19-03-24-EVEL/2/329| |19-05-04-LC13/3/308| |18-12-01-LC11/1/300
18-03-31-L13U/4/294| |18-05-06-24SY/12/284| |18-12-22-LK-5/8/228
19-03-31-S25Y/9/222| |19-02-17-TK-2/3/220| |18-11-04-BAJC/16/201
18-12-09-EEYI/10/183
2569
34 Marta HEIZE Liepāja 19.02.2020 19-04-06-LKKC/20/567| |19-05-25-KURZ/9/444| |19-04-20-TK-4/7/360
19-05-02-LSKK/3/352| |19-05-18-LIEP/11/328| |19-03-16-LIEP/1/258
19-02-17-TK-2/6/200| |
2509
35 Edžus MEIRĀNS Dārta/Daugmale 31.12.2019 19-05-25-KURZ/2/634| |19-05-04-LC17/9/370| |18-04-28-L15U/5/328
18-11-10-TK-1/6/320| |19-05-04-EVEL/8/266| |18-08-05-VALK/9/222
18-03-17-LIEP/3/220| |18-03-31-RD3P/2/141| |
2501
36 Madara GAURE RSP/RBS 31.12.2019 19-03-24-EVEL/2/329| |19-05-04-LC13/3/308| |18-12-01-LC11/1/300
18-03-31-L13U/4/294| |18-05-06-24SY/12/284| |19-03-31-S25Y/9/222
19-02-17-TK-2/3/220| |18-11-04-BAJC/16/201| |18-12-09-EEYI/10/183
18-11-24-BABO/7/156
2497
37 Matīss BISENIEKS Talsu NSS 31.12.2019 19-04-07-LKKC/11/648| |19-03-16-LIEP/1/350| |19-03-30-TK-3/4/336
19-04-20-TK-4/4/294| |18-04-28-L15U/10/292| |
1920
38 Elmārs JURCIŅŠ Saulrīti SK 31.12.2019 19-05-02-LSKK/5/328| |19-03-24-EVEL/5/287| |19-02-17-CM-3/2/282
19-04-21-CM-4/4/252| |19-01-20-CM-2/8/228| |19-01-16-CM-1/10/219
18-10-28-CN-7/2/188| |
1784
39 Rolands BRATČIKOVS Valmieras BSS 31.12.2019 19-05-02-LSKK/7/312| |18-12-01-LK13/2/282| |18-03-31-L13U/9/259
19-05-04-EVEL/9/259| |18-12-22-LK-5/5/246| |18-03-10-CEPA/7/234
18-11-24-BABO/2/188| |
1780
40 Anete PRIEDNIECE Siguldas BK/SSS 19.05.2019 19-05-04-LC13/4/412| |19-05-02-LSKK/1/350| |18-12-01-LK13/2/282
18-12-01-LC11/4/252| |19-03-31-S25Y/6/240| |18-05-19-LIEP/5/205
1741
41 Kitija KRONBERGA Saulrīti SK 25.03.2020 19-05-02-LSKK/2/329| |18-04-06-LSKC/3/264| |19-03-02-CEPA/6/240
18-03-10-CEPA/7/234| |19-02-17-CM-3/7/234| |19-01-20-CM-2/9/222
18-10-28-CN-7/8/152| |
1675
42 Akvelīna GRUNDMANE Dārta/Daugmale 31.12.2019 19-05-25-KURZ/11/432| |19-03-24-EVEL/4/294| |18-03-31-L13U/10/256
18-12-01-LK13/5/246| |18-12-22-LK-5/16/201| |18-11-24-BABO/6/160
1589
43 Lenija SLIVJUKA Jelgava 31.12.2019 19-04-27-NAKT/1/588| |19-05-02-LSKK/2/376| |18-04-28-L15U/5/328
18-04-06-LSKC/5/287| |
1579
44 Žanete GRINIECE Liepāja 21.05.2019 19-04-06-LKKC/20/567| |19-04-20-TK-4/6/361| |19-05-18-LIEP/13/248
19-02-17-TK-2/4/210| |18-11-19-LIEP/2/141| |
1527
45 Loreta BOKA Jelgava 31.12.2019 19-04-06-LKKC/22/549| |18-03-31-L13U/12/249| |19-05-18-LIEP/14/249
18-04-06-LSKC/7/234| |18-12-22-LK-5/9/222| |
1503
46 Rihards ŽUGS Valmieras BSS 31.12.2019 19-05-04-LC17/8/423| |19-05-04-EVEL/6/416| |19-05-02-LSKK/7/312
18-05-13-VALM/5/246| |
1397
47 Henriks Gordhards JANKEVICS Talsu NSS 25.02.2020 19-05-25-KURZ/6/480| |19-03-16-LIEP/2/475| |19-03-30-TK-3/5/435
1390
48 Elīza ZIEDIŅA Saulrīti SK 31.12.2019 19-07-07-LJOL/13/385| |19-02-17-CM-3/5/356| |19-05-02-LSKK/5/328
19-01-16-CM-1/10/219| |
1288
49 Sandijs SUHANOVS Siguldas BK 10.05.2019 18-03-11-LABL/9/555| |19-05-02-LSKK/1/400| |18-04-06-LSKC/3/308
1263
50 Betija KARPIKA Valmieras BSS 31.12.2019 18-04-06-LSKC/1/400| |18-09-09-PAST/10/365| |19-05-04-EVEL/9/259
18-12-22-LK-5/8/228| |
1252
51 Evelīna SMIRNOVA Liepāja 10.05.2019 19-05-02-LSKK/3/352| |19-04-20-TK-4/5/342| |19-02-17-TK-2/5/205
19-03-16-LIEP/2/188| |18-11-19-LIEP/6/120| |
1207
52 Paula MACKĒVIČA Siguldas BK/SSS 31.12.2019 19-05-04-LC17/11/360| |19-05-02-LSKK/4/336| |18-04-06-LSKC/2/282
18-03-31-RD3P/2/141| |
1119
53 Artūrs BRATČIKOVS Valmieras BSS 31.12.2019 19-05-04-LC13/4/412| |19-03-24-EVEL/6/280| |18-12-01-LC11/3/264
18-11-24-BABO/8/152| |
1108
54 Mārtiņš BAŠKEVICS RSP/RBS 31.12.2019 19-07-07-LJOL/11/396| |19-05-04-LC17/10/365| |18-09-30-VICT/6/320
1081
55 Raitis Zintis PIESIS Saulrīti SK 30.10.2019 19-07-07-LJOL/13/385| |19-02-17-CM-3/7/234| |19-03-02-CEPA/7/234
19-01-20-CM-2/9/222| |
1075
56 Pēteris VĀRNA Talsu NSS 31.12.2019 19-05-02-LSKK/3/308| |18-03-31-L13U/6/280| |18-12-01-LK13/5/246
19-03-16-LIEP/3/236| |
1070
57 Marija MEDIŅA Dārta/Daugmale 31.12.2019 19-04-27-NAKT/7/429| |19-03-24-EVEL/3/346| |18-03-31-L13U/6/280
1055
58 Laura ZNOTĒNA Dārta/Daugmale 31.12.2019 18-03-31-L13U/7/273| |18-12-22-LK-5/3/264| |18-03-10-CEPA/8/228
18-11-24-BABO/4/168| |
933
59 Gustavs MARKVARTS RSP/RBS 31.12.2019 18-10-28-LC17/11/324| |18-11-10-TK-1/8/304| |18-04-28-L15U/9/296
924
60 Nikola Grieta BAMBĀNE Dārta/Daugmale 31.12.2019 19-05-25-KURZ/10/438| |18-12-01-LC11/6/240| |19-03-16-LIEP/3/236
914
61 Estere BUKA Dārta/Daugmale 31.12.2019 19-05-25-KURZ/8/456| |18-12-22-LK-5/18/195| |19-03-16-LIEP/4/168
819
62 Jānis Niklāvs IĻJENKO Dārta/Daugmale 31.12.2019 18-10-28-LC17/12/320| |18-08-05-VALK/6/240| |18-12-22-LK-5/9/222
782
63 Melissa TAKANBEKOVA Saulrīti SK 31.12.2019 19-03-24-EVEL/5/287| |18-12-01-LK13/6/240| |19-03-02-CEPA/7/234
761
64 Dzintars KAĻINAUSKS Liepāja 19.11.2019 18-04-06-LSKC/7/312| |19-05-02-LSKK/8/304| |18-11-19-LIEP/3/132
748
65 Grēta Anna BIKOVA Dārta/Daugmale 31.12.2019 19-03-24-EVEL/12/320| |18-12-22-LK-5/17/198| |19-03-16-LIEP/5/189
707
66 Katrīna ŠEFERE Valmieras BSS 31.12.2019 19-03-24-EVEL/6/280| |18-12-01-LC11/3/264| |18-11-24-BABO/8/152
696
67 Daniels KUBLIŅŠ Siguldas BK/SSS 31.12.2019 19-05-04-LC13/5/287| |18-12-01-LC11/4/252| |18-11-24-BABO/9/148
687
68 Diāna ALEKSEJEVA Siguldas BK/SSS 31.12.2019 18-05-19-LIEP/2/376| |18-04-06-LSKC/3/308| | 684
69 Arnolds TIĻĻA Liepāja 19.02.2020 19-03-24-EVEL/7/273| |19-02-17-TK-2/6/200| |19-03-16-LIEP/5/189
662
70 Emma GRASE Dārta/Daugmale 31.12.2019 19-03-24-EVEL/7/273| |18-12-22-LK-5/12/213| |19-03-16-LIEP/6/160
646
71 Leonora LATIŠA Liepāja 10.05.2019 18-04-06-LSKC/7/312| |19-05-02-LSKK/8/304| | 616
72 Karolīna SPRICE Valmieras BSS 31.12.2019 19-05-04-LC17/12/357| |18-03-31-L13U/11/252| | 609
73 Emīls SANDLERS-BOMIS Saulrīti SK 17.01.2020 19-05-02-LSKK/2/329| |18-04-06-LSKC/3/264| | 593
74 Dāvis LINKAITIS Dārta/Daugmale 31.12.2019 19-03-24-EVEL/10/329| |18-12-22-LK-5/7/234| | 563
75 Laura TĀRE Olaine 31.12.2019 19-04-06-LKKC/21/558| | 558
76 Nikola MUĶIELE Valmieras BSS 12.09.2019 19-05-02-LSKK/6/280| |18-03-31-L13U/9/259| | 539
77 Laura PETROVSKA Siguldas BK/SSS 18.12.2019 19-05-04-LC13/5/287| |18-12-01-LC11/5/246| | 533
78 Andrejs VILNIS Talsu NSS 20.04.2020 18-03-31-L13U/7/273| |18-04-06-LSKC/5/246| | 519
79 Melissa ROMAŅUKA Talsu NSS 19.03.2020 19-05-02-LSKK/3/308| |19-03-16-LIEP/7/179| | 487
80 Rihards GULBIS Jelgava 10.05.2019 18-03-31-L13U/12/249| |18-04-06-LSKC/7/234| | 483
81 Filips RASMUSSENS Saulrīti SK 28.03.2020 18-12-01-LK13/6/240| |19-03-02-CEPA/6/240| | 480
82 Sandijs EŅĢELIS Liepāja 21.05.2019 18-04-06-LSKC/4/252| |18-12-22-LK-5/16/201| | 453
83 Alīna DAŅIĻČENKO Liepāja 09.05.2019 19-05-02-LSKK/8/266| |19-03-16-LIEP/8/175| | 441
84 Roberts GŪTMANIS Liepāja 02.04.2020 19-05-02-LSKK/8/266| |19-03-16-LIEP/8/175| | 441
85 Toms ANÅ MITS Talsu NSS 19.03.2020 19-05-25-KURZ/10/438| | 438
86 Sandija ROZENTĀLE Liepāja 19.11.2019 18-04-06-LSKC/7/273| |18-11-19-LIEP/4/126| | 399
87 Dāvids BUKLAGINS Valmieras BSS 22.10.2019 19-07-07-LJOL/13/385| | 385
88 Linda BRANTE Valmieras BSS 11.05.2019 18-04-06-LSKC/2/376| | 376
89 Artis DAŅIĻENKO Valmieras BSS 22.10.2019 19-05-04-LC17/12/357| | 357
90 Kristers REPŠA-ĶŪRĒNS Uzvara 17.10.2018 18-04-02-PENK/12/355| | 355
91 Felisa MUĶIELE Valmieras BSS 12.09.2019 19-05-04-LC17/13/350| | 350
92 Andrievs RUKS Valmieras BSS 31.12.2019 19-05-04-LC17/13/350| | 350
93 Jānis JAUNSLAVIETIS JR Lotos 23.10.2019 18-03-31-L13U/2/329| | 329
94 Diāna LIBRUKA Lotos 24.04.2018 18-03-31-L13U/2/329| | 329
95 Oskars POTOPS Valmieras BSS 10.05.2019 19-05-02-LSKK/6/320| | 320
96 Martins RUSMANIS Valmieras BSS 31.12.2019 19-05-02-LSKK/6/320| | 320
97 Šāra Agenese BRANTI'ŅA Valmieras BK 10.05.2019 19-05-02-LSKK/7/312| | 312
98 Eduards POLIS Liepāja 17.04.2018 18-04-06-LSKC/7/312| | 312
99 Madlēna ROZĪTE Valmieras BK 10.05.2019 19-05-02-LSKK/7/312| | 312
100 Kate MELNALKSNE RSP/RBS 31.12.2019 18-11-10-TK-1/8/304| | 304
101 Diāna ČAIKA Liepāja 09.05.2019 19-05-02-LSKK/4/294| | 294
102 Leo Linards TAMAŠŪNS Uzvara 17.10.2018 18-04-06-LSKC/4/294| | 294
103 Daniela ŽURAVĻA Uzvara 01.05.2018 18-04-06-LSKC/4/294| | 294
104 Nikola DANKOVA Jelgava 17.04.2018 18-04-06-LSKC/5/287| | 287
105 Marks DZEDONS Jelgava 17.04.2018 18-04-06-LSKC/5/287| | 287
106 Marks KURIĻINS Valmieras BSS 03.12.2019 19-05-02-LSKK/5/287| | 287
107 Elizabete PĒTERSONE Valmieras BSS 09.05.2019 19-05-02-LSKK/5/287| | 287
108 Kristers ZVIEDRIS Valmieras BSS 03.12.2019 19-05-02-LSKK/5/287| | 287
109 Jaroslavs ALEKSEJEVS Siguldas BK/SSS 31.12.2019 18-12-01-LC11/2/282| | 282
110 RÅ«dulfs ANDERSONS Valmieras BK 09.05.2019 19-05-02-LSKK/6/280| | 280
111 Laine EGLĪTE Valmieras BSS 17.10.2019 19-05-02-LSKK/6/280| | 280
112 Laura JAKOVĻEVA Salaspils BK 31.12.2018 18-04-06-LSKC/6/280| | 280
113 Linda KRAPĀNE Valmieras BSS 22.10.2019 19-05-02-LSKK/6/280| | 280
114 Evelīna MAŽORIŅA Salaspils BK 22.01.2020 18-04-06-LSKC/6/280| | 280
115 Oskars VEINBERGS Valmieras BK 09.05.2019 19-05-02-LSKK/6/280| | 280
116 Karlīna BOKA Jelgava 31.12.2019 19-05-02-LSKK/7/273| | 273
117 Estere Laura CAUNĪTE Jelgava 09.05.2019 19-05-02-LSKK/7/273| | 273
118 Patrīcija EGLĀJA Jelgava 31.12.2019 19-05-02-LSKK/7/273| | 273
119 Salvis JODELIS Liepāja 21.05.2019 18-04-06-LSKC/7/273| | 273
120 Reinis Linards LAIZĀNS Jelgava 09.05.2019 19-05-02-LSKK/7/273| | 273
121 Kristians ONDZULIS Jelgava 09.05.2019 19-05-02-LSKK/7/273| | 273
122 Dans Deniss AMONS Ugāle 17.04.2018 18-04-06-LSKC/8/266| | 266
123 Rēzija BLŪMFELDE Ugāle 17.04.2018 18-04-06-LSKC/8/266| | 266
124 Tomass GRĪNBERGS Liepāja 09.05.2019 19-05-02-LSKK/8/266| | 266
125 Oskars GŪTMANIS Liepāja 02.04.2020 19-05-02-LSKK/8/266| | 266
126 Amanda Felicita ŠENFELDE Liepāja 09.05.2019 19-05-02-LSKK/8/266| | 266
127 Lūkass BIDZĀNS Dārta/Daugmale 31.12.2018 18-03-31-L13U/10/256| | 256
128 Terēze DZĒRVE Liepāja 14.04.2019 18-04-06-LSKC/4/252| | 252
129 Rihards KĻAVIŅŠ Valmieras BSS 02.05.2019 18-03-31-L13U/11/252| | 252
130 Marks BULS Uzvara 25.03.2019 18-12-01-LC11/5/246| | 246
131 Katrīna KRIVENKO 9 Pakalni (Talsi) 17.04.2018 18-04-06-LSKC/5/246| | 246
132 Nata RAMANE 9 Pakalni (Talsi) 17.04.2018 18-04-06-LSKC/5/246| | 246
133 Reinis BEINAROVIČS Talsu NSS 02.10.2019 18-12-01-LC11/6/240| | 240
134 Rolfs MEILIŅŠ Jelgava 17.04.2018 18-04-06-LSKC/6/240| | 240
135 Dāvis MŪRNIEKS Jelgava 17.04.2018 18-04-06-LSKC/6/240| | 240
136 Linda RUŅĢE Liepāja 21.05.2019 19-05-18-LIEP/15/238| | 238
137 Lūkass KANČS Jelgava 10.05.2019 18-04-06-LSKC/7/234| | 234
138 Agnis ROMKA Saulrīti SK 11.03.2020 18-03-10-CEPA/8/228| | 228
139 Marta BARKOVA Salaspils BK 31.12.2019 19-03-16-LIEP/3/222| | 222
140 Rihards BARKOVS Salaspils BK 22.10.2019 19-03-16-LIEP/3/222| | 222
141 Āris BABULIS Sērene 27.08.2019 18-12-22-LK-5/14/207| | 207
142 Marta Milda JANKOVSKA Sērene 29.03.2020 18-12-22-LK-5/14/207| | 207
143 Ņikita PEGOV Dārta/Daugmale 31.12.2019 18-12-22-LK-5/16/201| | 201
144 Reičela ROZMISA Saulrīti SK 12.09.2019 18-10-28-CN-7/1/200| | 200
145 Jānis LAUMANIS Emburga 26.02.2019 19-02-23-OLAI/5/194| | 194
146 Fēlikss KANDIS Talsu NSS 02.04.2020 19-03-16-LIEP/4/193| | 193
147 Dārta PĒTERSONE Talsu NSS 19.02.2020 19-03-16-LIEP/4/193| | 193
148 Raivo BERGMANIS Talsu NSS 19.03.2020 19-03-16-LIEP/6/184| | 184
149 Lūkass Rafaels BREČS Liepāja 21.05.2019 19-03-16-LIEP/7/179| | 179
150 Eduards Å TERNBERGS Talsu NSS 02.10.2019 19-03-16-LIEP/6/160| | 160
151 Niko DAI Dārta/Daugmale 31.12.2019 19-03-16-LIEP/7/156| | 156
152 Nils JANSONS Talsu NSS 19.03.2020 19-03-16-LIEP/7/156| | 156
153 Leila Anna SILIŅA Siguldas BK/SSS 31.12.2019 18-11-24-BABO/9/148| | 148
154 Evisa PETROVSKA Siguldas BK/SSS 18.12.2018 18-03-31-RD3P/3/132| | 132
155 Emīlija SIRMĀ UBBS 23.12.2019 18-03-31-RD3P/4/126| | 126