Sākumlapa | Lapas karte
Victor
Evelatus
Rimi Olimpiskais centrs
Citro
Abrands
Inbox.lv
Fisher
Vitamin Performance
Masterprint
Xjeans
Zelta Rieksts
SIA Ankravs
Partnerība
Latvijas Olimpiskā komiteja
Latvijas Sporta federāciju padome
Badminton Europe
BWF
Aktualitātes
 
Inčukalnā startē jau astotā Yonex LABL sezona

22. un 23. oktobrī Inčukalnā sākusies jau astotā Yonex LABL sezona. Šo gadu laikā turnīrs no mazām amatieru sacensībām kļuvis par lielāko daudzposmu turnīru Latvijā, kurā gada laikā piedalījušies vairāk nekā 200 dalībnieku no Igaunijas, Polijas, Krievijas, Zviedrijas, Lietuvas, Latvijas un citām valstīm.  Šajā sezonā kā jaunumu var minēt  jauniešu sacensības U-13 B un U-17 B grupās, kurās varēs startēt tie jaunieši, kuri tikko sākuši nodarboties ar badmintonu (īpaši gaidīti skolu programmas Shuttle Time programmu dalībnieki no skolām, kuras saņēmušas badmintona inventāru) un vēl nav gatavi spēlēt kopā ar pieaugušajiem. Šis sacensības notiks katra posma svētdienā Siguldas Sporta skolas zālē, Gāles ielā 27.

YONEX VIII Latvijas Apvienotās Badmintona Līgas
Nolikums

1. Sacensību mērķi un uzdevumi.
1.1. Noskaidrot YONEX VIII Latvijas Apvienotās Badmintona Līgas ( turpmāk tekstā - LABL) uzvarētājus vienspēlēs sievietēm A un B, vīriešiem A, B un C grupās un dubultspēlēs sievietēm un vīriešiem, jauktajās dubultspēlēs, kā arī vienspēlēs un dubultspēlēs jauniešiem un jaunietēm U-13 B un U-17 B grupās (bez kopvērtējuma aprēķināšanas);
1.2. Badmintona popularizēšana un attīstība Siguldā un Latvijā;
1.3. Piesaistīt jaunus badmintona spēlētājus, veicināt spēlētāju meistarības izaugsmi un masveidību;
1.4. Kontaktu veidošana ar citu pilsētu un valstu badmintona spēlētājiem.  

2. Sacensību vadība.
2.1. Sacensības organizē Siguldas badmintona klubs sadarbībā ar Siguldas novada domi un Latvijas badmitnona fedeŗāciju.

3. Sacensību norises laiks un vieta.
3.1. LABL notiek 6 posmos:
1.posms - Inčukalns (22.- 23.10.2016.), Inčukalna sporta kompleksā, Zvaigžņu 2a.;
2.posms - Sigulda ( 12.-13.11.2016.), Siguldas 1.pam.sk. sporta zālē, Pulkv.Brieža 105.;
3.posms - Sigulda (17.-18.12.2016.), Siguldas 1.pam.sk. sporta zālē, Pulkv.Brieža 105.;
4.posms - Inčukalns ( 07.-08.01.2017. ), Inčukalna sporta kompleksā, Zvaigžņu 2a.;
5.posms - Sigulda ( 04.-05.03.2017.), Siguldas 1.pam.sk. sporta zālē, Pulkv.Brieža 105.
6.posms - Sigulda (22.-23.04.2017.), Siguldas 1.pam.sk. sporta zālē, Pulkv.Brieža 105.
Sestdienās notiks sacensības dubultspēlēs sievietēm, vīriešiem, jauktajās dubultspēlēs,  vienspēlēs A grupā vīriešiem un sievietēm,
Svētdienās B un C grupās vienspēlēs vīriešiem un B grupā sievietēm;
Svētdienās Siguldas Sporta skolas zālē, Gāles ielā 27 notiks vienspēles un dubultspēles jauniešiem U-13 B un U-17 B grupās
3.2. LABL organizētāji un tālruņu numuri informācijas iegūšanai:
Ainārs Gureckis (29265140);
Sandis Kalniņš (29108316)
Uvis Raivis Kronenbergs (26743268) par jauniešu grupām. 

4. Sacensību dalībnieki.
4.1. LABL drīkst piedalīties jebkurš badmintonists, kuram ir LBF licence (neattiecās uz ārzemju spēlētājiem), ir nomaksājis dalības maksu un nodrošina šī nolikuma izpildi.
4.2. LABL notiek sekojošās nominācijās - vienspēlēs sievietēm A un B grupās un vīriešiem A, B un C grupās, dubultspēlēs sievietēm, vīriešiem, jauktajās dubultspēlēs, vienspēlēs, dubultspēlēs jauniešiem U-13 B un U-17 B grupās.
4.3. LABL ir atklātais turnīrs, kurā ārzemju spēlētāji tiek iekļauti kopvērtējuma tabulā.
4.4. Par dalībnieku veselības stāvokli atbild viņa komandējošā organizācija, pats dalībnieks, vai persona, kas viņu pavada. 

5. Pieteikumi.
5.1. Iepriekšējā pieteikšanās sacensībām notiek:
1.posmam līdz 18.10.2016. plkst. 12.00;
2.posmam līdz 08.11.2016. plkst. 12.00;
3.posmam līdz 13.12.2016. plkst. 12.00;
4.posmam līdz 03.01.2017. plkst. 12.00;
5.posmam līdz 28.02.2017. plkst. 12.00;
6.posmam līdz 18.04.2017. plkst. 12.00
5.2. Spēlētāji pieteikumā norāda savu vārdu, uzvārdu, pārstāvošo klubu (vai dzīves vietu) un dzimšanas gadu;
5.3. Pieteikumus (pieteikumu formā) sūtīt pa e-pastu ainarsgureckis@inbox.lv, pa tel. nr. 29265140;
5.4. Par pieteikta dalībnieka atsaukšanu no sacensībām var paziņot ne vēlāk kā iepriekšējā dienā plkst. 10.00.  

6. Dalības maksa.
7.00 EUR katrā posmā vienspēlēs un 5.00 EUR katrā posmā dubultspēlēs un jauktajās dubultspēlēs no katra dalībnieka;
5.00 EUR katrā posmā vienspēlēs un 3.00 EUR katrā posmā dubultspēlēs jauniešiem no katra dalībnieka, spēlējot U-13 B un U-17 B grupās. 

7. Sacensību norises kārtība un inventārs.
7.1. Sacensību kārtību nosaka galvenais tiesnesis atkarībā no pieteikušos dalībnieku skaita;
Sacensības notiek pēc play-off principa (vismaz 3 spēles katram dalībniekam), vai 2 kārtās - 1.kārtā tiek izspēlēts grupu turnīrs, bet 2.kārtā sacensības turpinās pēc play-off principa;
7.2. Sacensības notiek pēc BWF (Starptautiskās Badmintona Federācijas) spēkā esošajiem noteikumiem;
7.3. Sacensības notiek ar spalvu bumbiņām (pēc abpusējas vienošanās, dalībnieki var spēlēt ar neilona bumbiņu);
7.4. Pie sacensībām netiks pielaists spēlētājs, kura sporta apavi bojā sporta zāles segumu;
7.5. Sacensību dalībnieku sporta tērps atbilstošs badmintona spēlei: šorti un T-krekls (vēlams vienkrāsains). 

8. Diskvalifikācija (sods):
8.1. Sacensību tiesnešu kolēģija var diskvalificēt spēlētāju, ja viņš:atkārtoti pārkāpj spēles noteikumus vai sacensību reglamentu;
- tīšām labo rezultātu, kas ir nodots sekretariātam;
- apzināti zaudē spēli;
- prasa citiem spēlētājiem tīšām spēlēt uz konkrētu rezultātu;
- nopietni traucē sacensību norisi;
- sacensību laikā atrodas apreibinošu vielu ietekmē;
- bojā sacensību vai jebkādu citu inventāru sacensību norises vietā;
- par cieņu aizskarošu uzvedību sacensību laikā un lamāšanos ar necenzētiem vārdiem, dalībnieks saņem brīdinājumu - dzelteno kartīti, par atkārtotu rīcību dalībnieks saņem sarkano kartīti un tiek diskvalificēts no sacensībām.
8.2. Spēlētājam, kurš izstājas no turnīra atlikušajās spēles tiek ieskaitīti zaudējumi ar W-O;
8.3. Ja spēlētājs izstājas starp sacensību kārtām (starp grupu turnīru un play-off spēlēm),  cits spēlētājs nevar viņu aizstāt;
8.4. Spēlētājam, kurš neierodas uz kārtējo spēli, tiek ieskaitīti zaudējums ar 0-W;
8.5 Spēlētājam, kurš kādā no posmiem tiek diskvalificēts, visi rezultāti tiek anulēti un punkti netiek piešķirti. 

9. Protesti.
9.1. Par protestu jāinformē galvenais tiesnesis tūlīt pēc spēles;
9.2. Protestu izskata galvenais tiesnesis sacensību vietā bez ķīlas naudas iemaksas. 

10. Sacensību tiesneši.
10.1. Sacensības tiesā Siguldas badmintona kluba tiesnešu kolēģija;
10.2. Sacensību galvenais tiesnesis Ainārs Gureckis, tiesneši Sandis Kalniņš, Uvis Raivis Kronenbergs
10.3. Par tiesāšanas kvalitātes kontroli atbild galvenais tiesnesis;
10.4. Tiesneša lēmumi sacensību laikā ir galīgi un nevar tikt apstrīdēti no spēlētāja puses;
10.5. Spēļu inventāra atbilstību spēlēm nosaka galvenais tiesnesis;
10.6. Strīda gadījumos galīgo lēmumu galvenais tiesnesis var pieņemt konsultējoties ar sev izvēlētajiem tiesnešiem.
10.7. Par cieņu aizskarošu uzvedību sacensību laikā un lamāšanos ar necenzētiem vārdiem brīdinājumu piešķir kāds no sacensību tiesnešiem, par spēlētāja diskvalifikāciju lemj trīs tiesneši kopā. 

11. Uzvarētāja noteikšana.
11.1. Sacensību dalībnieki katrā posmā par izcīnītu vietu saņem konkrētu punktu skaitu (punktu piešķiršanas sistēmu skatīt pielikumā);
11.2. Ja cīņā par pirmo vietu kopvērtējumā diviem vai vairākiem spēlētājiem ir vienāds punktu skaits, tad tiek ņemti vērā tādi kritēriji:
- augstāka vieta posmā;
- nākamā augstākā vieta posmā un t.t.;
- augstāku vietu ieņem spēlētājs, kurš ieņēma augstāku vietu pēdējā posmā;
11.3. LABL kopvērtējuma godalgoto un pārējo vietu ieguvēji tiek noskaidroti vērtējot 5 labākos posmus.
11.4. LABL kopvērtējums netiek rēķināts jauniešu grupām U-13 B un U-17 B. 

13. Apbalvošana.
- sacensību katrā posmā pirmo trīs vietu ieguvēji visās nominācijās tiks apbalvoti ar medaļām un diplomiem;
- kopvērtējumā pirmo trīs vietu ieguvēji visās nominācijās tiks apbalvoti ar kausiem;
- kopējais balvu fonds 2585.00 EUR (sadalījumu skatīt pielikumā).

 2016.gada 21.septembris

 

06.10.2016

 
« Atpakaļ
Copyright © BADMINTON.LV
2007-2023
Mājas lapas izstrāde - WEBstyle.lv