Latvijas Badmintona Federācijas reitings uz 26.09.2022
Sieviešu dubultspēles 55+
Nr. Vārds Uzvāds Klubs Licenzēts līdz Sacensības Punkti
1 Inese PREINBERGA Rīga BK 31.12.2022 22-02-06-LCPN/7/780| |21-10-10-LCPN/7/780| |22-04-10-ZVBK/3/484
20-02-02-LVCP/7/468| |22-02-27-FORZ/4/420| |21-09-04-KNAC/4/370
20-09-19-LABL/4/353| |20-07-04-LABL/5/344| |20-08-08-LABL/5/344
19-10-20-LABL/5/344
4687
2 Tatjana ĀBELĪTE Vijciems 31.12.2022 21-11-20-LCBS/3/528| |22-07-09-CSN1/3/397| |19-11-02-LVSC/2/254
20-07-11-MEGO/7/234| |20-09-12-MEGO/3/211| |20-02-08-MEGO/4/202
22-07-31-VALK/7/195| |18-11-03-LVSC/3/158| |19-01-16-CM-1/4/101
19-01-20-CM-2/5/98
2378
3 Aija MĒTRA RSP/RBS 11.07.2022 21-11-20-LCBS/3/440| |22-07-09-CSN1/2/314| |19-11-02-LVSC/1/270
20-07-11-MEGO/5/246| |20-02-08-MEGO/1/240| |20-09-12-MEGO/2/226
18-11-03-LVSC/3/194| |19-01-05-PENK/1/140| |19-08-04-VALK/5/98
18-08-18-BSEN/2/66
2234
4 Vita BOŠA Vijciems 31.08.2022 22-07-09-CSN1/3/397| |22-08-28-BSEN/6/320| |19-11-02-LVSC/2/254
20-09-12-MEGO/3/211| |20-02-08-MEGO/4/202| |22-07-31-VALK/7/195
18-11-03-LVSC/3/158| |19-01-16-CM-1/4/101| |19-01-20-CM-2/5/98
18-04-07-VT4P/2/75
2011
5 Inga MIEZĪTE Saulrīti SK 05.10.2020 19-11-02-LVSC/3/238| |20-10-03-CESI/4/206| |19-09-29-CM-6/1/180
19-10-27-CM-7/1/180| |20-01-04-CM-1/5/172| |20-02-15-CM-2/5/172
18-11-03-LVSC/4/151| |19-09-01-CM-5/2/113| |19-01-20-CM-2/4/101
19-02-17-CM-3/4/101
1614
6 Gunta VIZBULE Nav noteikts 15.09.2020 19-11-02-LVSC/1/270| |20-02-08-MEGO/1/240| |20-09-12-MEGO/2/226
736
7 Inga ŠĒNA-LAIZĀNE Ventspils BK V16 11.07.2022 22-07-09-CSN1/2/451| | 451
8 Marina BOMIŅA Lotos 01.08.2022 22-07-31-VALK/6/200| | 200
9 Areta VĪTOLA Valmieras BK 11.12.2017 17-12-10-VZSV/5/82| | 82
10 Daiga LUTERE Liepāja 05.11.2018 18-05-19-LIEP/7/47| |17-11-19-LICE/4/34| | 81