Latvijas Badmintona Federācijas reitings uz 26.09.2022
Sieviešu dubultspēles 60+
Nr. Vārds Uzvāds Klubs Licenzēts līdz Sacensības Punkti
1 Inese PREINBERGA Rīga BK 31.12.2022 22-02-06-LCPN/7/780| |21-10-10-LCPN/7/780| |22-04-10-ZVBK/3/484
20-02-02-LVCP/7/468| |22-02-27-FORZ/4/420| |21-09-04-KNAC/4/370
20-09-19-LABL/4/353| |20-07-04-LABL/5/344| |20-08-08-LABL/5/344
19-10-20-LABL/5/344
4687
2 Gunta VIZBULE Nav noteikts 15.09.2020 19-11-02-LVSC/1/270| |20-02-08-MEGO/1/240| |20-09-12-MEGO/2/226
736
3 Marina BOMIŅA Lotos 01.08.2022 22-07-31-VALK/6/200| | 200
4 Areta VĪTOLA Valmieras BK 11.12.2017 17-12-10-VZSV/5/82| | 82