Latvijas Badmintona Federācijas reitings uz 26.09.2022
Jauktās dubultspēles 65+
Nr. Vārds Uzvāds Klubs Licenzēts līdz Sacensības Punkti
1 Staņislavs JONKUSS Penkule 12.07.2020 20-07-11-MEGO/7/234| |20-01-04-PENK/4/202| |20-02-08-MEGO/15/163
20-02-13-PENK/2/113| |19-11-06-PENK/4/50| |
762
2 Indulis MOTUKS Vijciems 01.08.2022 22-07-31-VALK/10/219| |19-01-16-CM-1/6/96| |20-08-16-VALK/9/89
18-06-22-SENI/6/48| |
452
3 Leons TOLSTIKS Penkule 09.02.2020 20-02-08-MEGO/13/168| | 168
4 Inesis DEKSNIS Siguldas BK 09.02.2020 20-02-08-MEGO/14/166| | 166
5 Uldis ĀBELTIŅŠ Valmieras BK 31.12.2021 17-12-10-VZSV/2/75| |18-06-22-SENI/7/47| | 122
6 Dace PUMPURE Rīga BK 10.02.2019 19-02-10-GIME/2/94| | 94
7 Māris PREINBERGS Rīga BK 14.11.2018 18-08-18-BSEN/4/59| | 59