Latvijas Badmintona Federācijas reitings uz 16.05.2022
Jauktās dubultspēles 65+
Nr. Vārds Uzvāds Klubs Licenzēts līdz Sacensības Punkti
1 Staņislavs JONKUSS Penkule 12.07.2020 20-07-11-MEGO/7/273| |20-01-04-PENK/4/202| |20-02-08-MEGO/15/163
20-02-13-PENK/2/113| |19-11-06-PENK/4/50| |
801
2 Indulis MOTUKS Vijciems 16.08.2021 20-08-16-VALK/9/104| |18-06-22-SENI/6/96| |19-01-16-CM-1/6/96
17-08-06-VSDT/16/40| |
336
3 Uldis ĀBELTIŅŠ Valmieras BK 31.12.2021 18-06-22-SENI/7/94| |17-12-10-VZSV/2/75| |17-07-09-LVCS/2/66
235
4 Leons TOLSTIKS Penkule 09.02.2020 20-02-08-MEGO/13/168| |17-07-09-LVCS/3/62| | 230
5 Inesis DEKSNIS Siguldas BK 09.02.2020 20-02-08-MEGO/14/166| | 166
6 Dace PUMPURE Rīga BK 10.02.2019 19-02-10-GIME/2/94| |17-07-09-LVCS/3/62| | 156
7 Māris PREINBERGS Rīga BK 14.11.2018 18-08-18-BSEN/4/118| | 118
8 Juris SPURA Salaspils BK 10.07.2017 17-07-09-LVCS/4/59| | 59
9 Maija SPURA Salaspils BK 10.07.2017 17-07-09-LVCS/4/59| | 59