Sākumlapa | Lapas karte
Victor
Evelatus
Rimi Olimpiskais centrs
Citro
Abrands
Inbox.lv
Fisher
Vitamin Performance
Masterprint
Xjeans
Zelta Rieksts
SIA Ankravs
Partnerība
Latvijas Olimpiskā komiteja
Latvijas Sporta federāciju padome
Badminton Europe
BWF
Aktualitātes
 
2020.gadā LBF ieņēmumu samazinājums par 7,24%

2021.gada 24.martā, tiešsaistē piedaloties 27 no 29 dalīborganizācijām, notika Latvijas Badmintona federācijas gadskārtējā Biedru sapulce. Tās laikā tika apstiprināts Latvijas Badmintona federācijas ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2020. gadu, kā arī vadības ziņojums par 2020.gada svarīgākiem sasniegumiem un attīstības perspektīvām.

>>> Skatīt LBF Valdes lēmumu "Par gadskārtējo Biedru sapulci 2021.gada 24.martā"
>>> Skatīt "Latvijas Badmintona federācijas" budžeta projektu 2021.gadam
>>> Skatīt Latvijas Badmintona federācijas dalīborganizāciju sarakstu
>>> Skatīt Latvijas Badmintona federācija" statūtus

>>> Skatīt "Latvijas Badmintona federācijas" 2020.gada pārskatu
>>> Skatīt izvērstu atskaiti par ieņēmumiem un izdevumiem
>>> Skatīt lēmumu "Par biedru maksu 2020.-2021.gadā"
>>> Skatīt Vadības ziņojumu par 2020.gada pārskatu

2020.gadā Latvijas Badmintona federācijas ieņēmumi bija €83306, un tas ir par 7,24% mazāk nekā 2019.gadā, kad ieņēmumi bija €89803. Būtiski pieaudzis saņemto dotāciju apmērs - 2020.gadā bija €74035, bet 2019.gadā €49996, taču jāņem vērā, ka €25201 no šī summas ir izlietojama 2021.gadā. Ņemot vērā Covid-19 ierobežojumus, dramatiski samazinājušies pašu ieņēmumi - 2019.gadā tie bija €39807, bet 2020.gadā tikai €9271. 

2020.gada Latvijas Badmintona federācijas tēriņi bija €62375, tai skaitā pamatlīdzekļu nolietojums. 2020.gadā izdevumi bija par 25% mazāki nekā 2019.gadā, kad tika iztērēti €83633.

Saskaņā ar Latvijas Badmintona federācijas budžeta projektu, 2021.gadā ir ieplānots tērēt €75000, savukārt ieņēmumu ir ieplānoti €52350, tai skaitā dotācijas un projektu finansējums no Latvijas Sporta federācijas padomes, Latvijas Olimpiskās komitejas, Eiropas Badmintona konfederācijas, Pasaules Badmintona federācijas, kā arī pašu ieņēmumi no biedru maksām, reitinga licencēm, reklāmas un sponsorēšanas, kā arī turnīru dalības maksām.

Latvijas Badmintona federācija Biedru sapulce nolēma 2020. - 2021.gadā par 50% samazināt dalības maksu, šādi solidarizējoties ar dalīborganizācijām, kuru darbību ir būtiski ietekmējusi Covid-19 pandēmija, kā arī ņemot vērā to, ka Latvijas Badmintona federācija ir saņēmusi Pasaules Badmintona federācijas programmas “Membership Grant” finansējumu un Latvijas Sporta federāciju padomes valsts budžeta finansējumu atzīto sporta federāciju pamatdarbības nodrošināšanai, lai mazinātu Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmi uz sporta nozari.

Latvijas Badmintona federācijas Biedru sapulcē apstiprinātajā Vadības ziņojumā kā Darbību veicinošie faktori atzīmēta TV pieaugošā interese par badmintonu kā vizuāli baudāmu sporta veidu, kā arī sporta inventāra ražotāju un tirgotāju ieinteresētība veicināt masveidību. Atzīmēta ir arī pašvaldību un sporta organizatoru izpratne par badmintonu kā sporta veidu, kuru vienlaicīgi var sporta zālē spēlēt jauni un veci, tāpat arī sievietes un vīrieši, kā arī pieredzējušie un iesācēji. Šobrīd ir jūtama spēlētāju amatieru interese spēlēt badmintonu - vienu no pieejamākajām sporta spēlēm, jo badmintona raketi kaut reizi rokās ir turējis teju ikviens Latvijas iedzīvotājs 

Kā darbību kavējošie faktori ir minēta profesionālu apmācītu un pieredzējušu kadru trūkums, tai skaitā treneri un klubu vadītāji un menedžeri. Badmintona attīstību kavē arī badmintonam piemērotu sporta zāļu trūkums, jo īpaši lielajās pilsētās. Savukārt papildus finansējuma piesaistīšanu augstu sasnieguma sporta projektu ietvaros apgrūtina pasaules līmeņa sportistu trūkums.

Kā attīstības perspektīvas Latvijas Badmintona federācija noteikusi klubu komandu turnīru attīstību, tādējādi motivējot komandas izvēlēties labākos sportistus, piesaistot sponsorus, iesaistos pašvaldības, ieinteresējot medijus un sponsorus, savukārt komandu turnīri starp augstskolām ieinteresētu tās iesaistīt savu studentu rindās Latvijas labākos badmintona spēlētājus. Tāpat plānots arī attīstot jaunas vietas, kur var spēlēt badmintonu, kā arī veicināt Latvijas badmintona kopienas socializāciju. Augsto sasniegumu jomā Latvijas Badmintona federācija turpinās atbalstīt labāko sportistu dalību pasaules un Eiropas čempionātos un reitinga turnīros, kā arī tiks rīkota treneru un klubu vadītāju apmācība un pieredzes apmaiņa.

 

03.02.2021

 
« Atpakaļ
Copyright © BADMINTON.LV
2007-2023
Mājas lapas izstrāde - WEBstyle.lv