Sākumlapa | Lapas karte
Victor
Evelatus
Rimi Olimpiskais centrs
Citro
Abrands
Inbox.lv
Fisher
Vitamin Performance
Masterprint
Xjeans
Zelta Rieksts
SIA Ankravs
Partnerība
Latvijas Olimpiskā komiteja
Latvijas Sporta federāciju padome
Badminton Europe
BWF
Aktualitātes
 
Noteikti datumi "Babolat" piecām kārtām

Arī šogad "Babolat" organizē sacensības piecos posmos. Pirmais posms gaidāms jau 26. septembrī. Visi sacensību posmi notiks O.Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolas sporta zālē, Skrindu ielā 1. Spēlētas tiks sieviešu un vīriešu vienspēles A un B grupā, taču C grupā šogad nelielas izmaiņas – tā tiks iedalīta divās atsevišķās grupās, pieaugušo C-P (no 14 gadu vecuma) un jauniešu C-J (līdz 13 gadu vecumam). Tāpat arī šogad visos posmos tiks spēlētas jauktās dubultspēles. Tomēr nemainīgas paliks "Babolat" vērtīgās balvas sezonas beigās.

"Babolat" Rīga 
Sacensības badmintonā 2015./2016.g.
 
NOLIKUMS

1.Sacensību mērķis un uzdevumi
 
1.1. Radīt iespēju Rīgas un visas Latvijas badmintona entuziastiem nodarboties ar sportu, badmintonu un piedalīties sacensībās savā meistarības grupā, paaugstinot savu meistarību un veselīgi pavadot brīvo laiku.
1.2. Noskaidrot Babolat Rīga sacensību (turpmāk tekstā – Babolat) uzvarētājus un pārējo vietu ieguvējus vienspēlēs sievietēm A, B un C-P un C-J grupās, vīriešiem A, B un C-P un C-J grupās, jauktajās dubultspēlēs A un B grupās.
1.3. Badmintona popularizēšana un attīstība Latvijā.
1.4. Piesaistīt jaunus badmintona spēlētājus, veicināt spēlētāju meistarības izaugsmi un masveidību.
1.5. Kontaktu veidošana ar citu pilsētu un valstu badmintona spēlētājiem.
 
2.Sacensību vadība
 
Sacensības organizē un vada SIA Teniss (Babolat oficiālais pārstāvis Latvijas Republikā).
 
3.Sacensību norises laiki un vietas
 
3.1. Babolat sacensības notiek 5 posmos:
1.posms – 26.septembris 2015.g., Rīga, O.Kalpaka pamatskola, Skrindu iela 1.
Vienspēles visas grupas un jauktās dubultspēles.
2.posms – 31.oktobris 2015.g., Rīga, O.Kalpaka pamatskola, Skrindu iela 1.
Vienspēles visas grupas un jauktās dubultspēles.
3.posms – 09.janvāris 2016.g., Rīga, O.Kalpaka pamatskola, Skrindu iela 1.
Vienspēles visas grupas un jauktās dubultspēles.
4.posms – 20.februāris 2016.g., Rīga, O.Kalpaka pamatskola, Skrindu iela 1.
Vienspēles visas grupas un jauktās dubultspēles.
5.posms – 30.aprīlis 2016.g., Rīga, O.Kalpaka pamatskola, Skrindu iela 1.
Vienspēles visas grupas un jauktās dubultspēles.

3.2. Babolat sacensību organizētāji un tālruņu numuri informācijas iegūšanai:
Salvis Lozda (26165818), Kristaps Bērziņš (29154033) un Liena Puise-Puiše (29386658).

4.Sacensību dalībnieki
 
4.1. Babolat sacensībās drīkst piedalīties jebkurš badmintonists, kurš ir nomaksājis dalības maksu un nodrošina šī reglamenta izpildi, kā arī ievēro sacensību norises vietas iekšējos kārtības noteikumus.

4.2. Piedaloties Babolat badmintona turnīrā, katrs dalībnieks iegūst noteiktus Latvijas Badmintona Federācijas reitinga punktus atbilstoši Latvijas Badmintona federācijas noteiktajam.

4.3. Babolat sacensības ir atklātais turnīrs, kurā ārzemju spēlētāji tiek iekļauti kopvērtējuma tabulā.

4.4. Par dalībnieku veselības stāvokli atbild viņa komandējošā organizācija, pats dalībnieks vai persona, kas viņu pavada.
page1image18840 page1image19000 page1image19160
4.5. Ieteicamais spēlētāju grupu sadalījums:
* A grupa sievietes, vīrieši – augstas meistarības grupa (var pieteikties jebkurš badmintona spēlētājs);
* B grupa sievietes, vīrieši – labas un vidējas meistarības grupa (spēlētājiem, kas Latvijas Badmintona federācijas reitingā atrodas 20. vietā un augstāk, nav ieteicams startēt);
* C-P (pieaugušo) grupa sievietes, vīrieši – iesācēji, amatieri, jaunieši iesācēji no 14 g. un vecāki (spēlētājiem, kas Latvijas Badmintona federācijas reitingā atrodas 60. vietā un augstāk, nav ieteicams startēt);
* C-J (bērnu) grupa meitenes, zēni – spēlētāji līdz 13 g. vecumam un jaunāki (spēlētājiem, kas Latvijas Badmintona federācijas reitingā atrodas 50. vietā (sievietes) vai 60. vietā (vīrieši) un augstāk, nav ieteicams startēt).

4.6. Jaukto dubultspēļu kategorijā spēlētāji piesaka savu dalību, izvērtējot savu meistarību.

5. Pieteikumi

5.1. Iepriekšējā pieteikšanās sacensībām notiek:
1.posmam līdz 22.09.2015.;
2.posmam līdz 26.10.2015.;
3.posmam līdz 03.01.2016.;
4.posmam līdz 15.02.2016.;
5.posmam līdz 26.04.2016.

5.2. Spēlētāji pieteikumā norāda savu vārdu, uzvārdu, pārstāvošo klubu (vai dzīvesvietu) un dzimšanas gadu, kā arī meistarības grupu.

5.3. Pieteikumus sūtīt pa e-pastu salvislozda@inbox.lv vai pa tālr. nr. 26165818.

5.4. Par pieteikta dalībnieka atsaukšanu no sacensībām var paziņot ne vēlāk kā iepriekšējā dienā līdz pulksten 10.00.

6. Dalības maksa

Par piedalīšanos sacensībās katrā posmā dalībniekam ir jāiemaksā dalības maksa – vienspēlēs 6.00 EUR (Ls 4.22) un jauktajās dubultspēlēs 4 EUR (Ls 2.81).

7. Sacensību norises kārtība un inventārs

7.1. Sacensību kārtību nosaka sacensību galvenais tiesnesis. Atkarībā no pieteikušos dalībnieku skaita sacensības var notikt pēc play-off principa (nodrošinot katram dalībniekam vismaz 3 spēles) vai 2 kārtās – 1. kārtā tiek izspēlēts grupu turnīrs, bet 2. kārtā sacensības turpinās pēc play-off principa.

7.2. Sacensības notiek pēc BWF (Starptautiskā Badmintona Federācija) spēkā esošajiem noteikumiem.

7.3. Sacensību dalībniekus izliek pēc Latvijas badmintona reitinga.

7.4. Sacensības notiek ar spalvu bumbiņām (pēc abpusējās vienošanās dalībnieki var spēlēt ar neilona bumbiņu).

7.5. Pie sacensībām netiks pielaists spēlētājs, kura sporta apavi bojā sporta zāles segumu.

7.6. Sacensību dalībnieku sporta tērpam ir jābūt atbilstošam badmintona spēlei: šorti un T-krekls (vēlams vienkrāsains).

8.Diskvalifikācija (sods)

8.1. Sacensību tiesnešu kolēģija var diskvalificēt spēlētāju, ja viņš:
- atkārtoti pārkāpj spēles noteikumus vai sacensību reglamentu;
- apzināti zaudē spēli;
- prasa citiem spēlēt tīšām uz konkrētu rezultātu;
- nopietni traucē sacensību norisi;
- sacensību laikā atrodas apreibinošu vielu ietekmē;
- bojā sacensību vai jebkādu citu inventāru sacensību norises vietā;
- par cieņu aizskarošu uzvedību sacensību laikā un lamāšanos ar necenzētiem vārdiem, dalībniekam izsaka brīdinājumu, par atkārtotu rīcību dalībnieks tiek diskvalificēts no sacensībām.

8.2. Spēlētājam, kurš izstājas no turnīra, atlikušajās spēlēs tiek ieskaitīti zaudējumi ar 0-W.

page2image24216
8.3. Ja spēlētājs izstājas starp sacensību kārtām (starp grupu turnīru un play-off spēlēm), cits spēlētājs nevar viņu aizstāt.
 
8.4. Spēlētājam, kurš neierodas uz kārtējo spēli, tiek ieskaitīts zaudējums ar 0-W.
 
8.5. Spēlētājam, kurš kādā no posmiem tiek diskvalificēts, visi rezultāti tiek anulēti un punkti netiek piešķirti.
 
9.Protesti
 
9.1. Par protestu jāinformē galvenais tiesnesis tūlīt pēc spēles.
 
9.2. Protestu izskata galvenais tiesnesis, pieaicinot citu organizāciju trenerus (ne mazāk kā divus), sacensību vietā bez ķīlas naudas iemaksas.
 
10. Sacensību tiesneši
 
10.1. Sacensības tiesā Babolat tiesnešu kolēģija.
 
10.2. Par Babolat galveno tiesnesi ir nozīmēts Salvis Lozda.
 
10.3. Par tiesāšanas kvalitātes kontroli atbild galvenā tiesneša nozīmēta persona.
 
10.4. Tiesneša lēmumi sacensību laikā ir galīgi un nevar tikt apstrīdēti no spēlētāju puses.
 
10.5. Spēļu inventāru atbilstību spēlēm nosaka galvenais tiesnesis.
 
10.6. Strīda gadījumos galīgo lēmumu galvenais tiesnesis var pieņemt, konsultējoties ar tiesnešiem.
 
11. Uzvarētāju noteikšana
 
11.1. Sacensību dalībnieki katrā posmā par izcīnītu vietu saņem konkrētu punktu skaitu (punktu piešķiršanas sistēmu skatīt pielikumā).
 
11.2. Ja cīņā par 1. vietu kopvērtējumā 2 vai vairākiem spēlētājiem ir vienāds punktu skaits, tad tiek ņemti vērā šādi kritēriji:
- augstākā vieta posmā;
- nākamā augstākā vieta posmā utt.;
- augstāku vietu ieņem spēlētājs, kurš ieņēma augstāku vietu pēdējā posmā.
 
11.3. Babolat sacensību godalgoto un pārējo vietu ieguvēji tiek noskaidroti, vērtējot 4 labākos posmus.
 
12. Apbalvošana
 
- Sacensību katrā posmā 1.-3. vietu ieguvēji visās nominācijās tiks apbalvoti ar medaļām un diplomiem, katra posma 1.-3. vietas ieguvēji sievietēm A grupā un vīriešiem A grupā iegūst tiesības piedalīties nākošajā posmā, nemaksājot dalības maksu;
- kopvērtējumā pirmo trīs vietu ieguvēji visās vienspēļu nominācijās tiks apbalvoti ar diplomiem un piemiņas balvām no SIA Teniss (Babolat oficiālais pārstāvis Latvijas Republikā);
- kopvērtējumā pirmo trīs vietu ieguvēji jaukto dubultspēļu nominācijā tiks apbalvoti ar piemiņas balvām no SIA Teniss, diplomiem.
 
2015.gada 1. septembris
 
Babolat sacensību organizatori:
 
K.Bērziņš __________
 
S.Lozda ___________ 
 

25.08.2015

 
« Atpakaļ
Copyright © BADMINTON.LV
2007-2023
Mājas lapas izstrāde - WEBstyle.lv