Sākumlapa | Lapas karte
Victor
Evelatus
Rimi Olimpiskais centrs
Citro
Abrands
Inbox.lv
Fisher
Vitamin Performance
Masterprint
Xjeans
Zelta Rieksts
SIA Ankravs
Partnerība
Latvijas Olimpiskā komiteja
Latvijas Sporta federāciju padome
Badminton Europe
BWF
Aktualitātes
 
Sākas Latvijas čempionāts badmintonā klubu komandām

Ir noslēgusies pieteikšanās uz Latvijas čempionātu badmintonā klubu komandām. Visas 7 komandas, kas balstoties uz 2014.gada Latvijas čempioināta rezultātiem, ir apstiprinājušas savu līdzdalību, bet uz kvalifikācijas turnīru ir pieteikušās 15 komandas. Kopējais pieteikto dalībnieku skaits ir 160. Finālturnīrs šogad notiks 19.decembrī Siguldā, bet nedaudz izmainītā formātā.

Finālturnīrā piedalīsies tikai 12 komandas, un, apzinot pagājušā gada rezultātus, finālturnīrā automātiski ir iekļuvušas tikai 7 komandas (Rīgas Badmintona skola, Rīgas skolēnu pils, Siguldas Badmintona klubs, Siguldas sporta skola, Valmiera, RTU, Dārta), bet atlikušie 5 finālturnīra dalībnieki tiks noskaidroti kvalifikācijas turnīros.

Uz kvalifikācijas turnīru ir pieteikušās 15 komandas, tai skaitā 4 Vidzemē (Sigulda, Valmiera, Cēsis un Valka), 3 Rīgā (RTU, BK "Rīga" un "Enri") un 2 Pierīgā (Baloži un Salaspils), 4 Zemgalē (Jelgava, LLU, Ozolnieki un Penkule) un 2 Kurzemē (Liepāja un Talsi).

Sākotnēji bija ieplānots, ka kvalifikācijas turnīrs notiiek piecās divīzijās: Rīgā, Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē un Latgalē. Bet, ņemot vēŗā, ka Latgalē neviens nepieteicās, tagad LBF ir steidzami jāpieņem lēmums par divīzijām. Visloģiskākais priekšlikums ir izveidot Pierīgas divīziju, kurā spēlētu Baloži un Salaspils. Tāpat loģisks ir arī priešlikums, ka Baloži un un Salaspils spēlē Rīgas divīzijā, bet Latgales vieta tiek atdota komandai, kas savā divīzijā izcīnījusi 2.vietu un ir visaugstāk reitingā.

Ieplānots, ka 2016.gada finālturnīrā automātiski nekvalificēsies neviens, un visām komandām būs jāpiedalās kvalifikācijas turnīros, taču vēl nav noteikts, kādas būs divīziju proporcijas. Tas būs atkarīgs arī no komandu skaita 2015.gada kvalifikācijas turnīros. Optimāli būtu, ka Latgalē pagaidām ir 1 vieta, Kurzemē un Zemgalē 2 vietas, Vidzemē 3 vietas, bet Rīgā 4 vietas.

Mērķis ir pānākt, ka veidojas spēcīgi un aizrajoši turnīri katrā reģionā, kas piesaista gan spēlētājus, gan līdzjutējus, un atbalstītājus, sākotnēji vietējos, bet pēcāk arī centrālos medijus. Mērķis ir arī panākt, ka jaunajiem spēlētājiem ir kur tikties - nokļūt sava kluba pamatsastāvā, bet velāk arī cīnīties par to, ka par spēlētāju interesi izrāda arī citi klubi..

LATVIJAS ČEMPIONĀTS BADMINTONĀ
KLUBU KOMANDĀM 2015.GADĀ
NOLIKUMS

1. Sacensību organizators.
Biedrība “Latvijas Badmintona federācija”.
Siguldas Badminona klubs.

2. Mērķis, uzdevumi.
Noskaidrot labākās klubu (kolektīvu) komandas.
Popularizēt badmintonu Latvijā.
Aktivizēt klubu dzīvi Latvijā, iesaistot klubos pēc iespējas vairāk spēlētājus, kā arī piesaistot klubiem līdzjutējus un atbalstītājus. 

3. Vieta un laiks.
Komandām pieteikums jānosūta līdz 2015.gada 31.oktobrim.
Kvalifikācijas turnīra spēles tiek izspētas no 2015.gada 17.novembra līdz 2015.gada 17.decembrim.
Finālturnīrs notiek 2015.gada 19.decembrī, Siguldas Sporta skolas zālē (4 badmintona spēles laukumi ar koka segumu), Gāles ielā 29. Sacensību sākums pl.9.00. 

4. Dalībnieki.
Visi Latvijas klubi (kolektīvi) saskaņā ar reģistrāciju LBF.
LBF licencēti spēlētāji, kuru apvienojušies komandā pēc ģeogrāfiskās vietas, treniņu vietas, kopīgas darba vietas, profesijas u.c. 

5. Finālturnīrs.
2015.gada finālturnīra piedalās 12 komandas.
2015.gada finālturnīram ir kvalificētas 7 komandas, saskaņā ar 2014.gada rezultātiem: Rīgas Badmintona skola, Rīgas skolēnu pils, Siguldas Badmintona klubs, Siguldas Sporta skola, Valmiera, Dārta, RTU.
Uz 2015.gada finālturnīru vēl 5 komandām ir iespēja kvalificēties kvalifikācijas turnīrā, uzvarot savā divīzijā - Rīgā, Pierigā, Vidzemē, Zemgalē un Kurzemē. 

6. Kvalifikācijas turnīrs.
Kvalifikācijas turnīrā katra komanda ar katru tiekas 1 reizi, izņemot dīviīcijās, kurās pieteikušās tikai divas komandas.
Ja konkrētajā divīzijā ir nepāra skaits komandu un attiecīgi pāra skaits spēļu, tad katrai komandai ir vienāds mājas un izbraukuma spēļu skaits. Ja ir nepāra skaits spēļu, tad reitingā augstāk stāvošā komanda var izvēlēties, vai izšķirīgo spēli spēlēt mājās vai izbraukumā.
Veidojot kvalifikācijas turnīra spēļu kalendāru, vispirms tiek ņemti vērā reitingā augstākstāvošo komandu ieteikumi.
Mājas spēlē uzņemošā komanda var spēli organizēt savā treniņa laikā.
Mājas spēli uzņemošā komandas pienākumus ir nodrošināt laukumu ar līnijām, tīkliem un apgaismojumu, lai nodrošinātu visu 5 izspēļu norisi. Viesu komandai nedrīkst būt papildus izdevumi, izņemot ceļa izdevumi, lai nokļūtu spēles vietā.
Kvalifikācijas turnīrā pirms katras spēlēs komandas kapteiņi vienlaicīgi iesniedz aizsegtu lapu, kurā uzrakstīts spēlētājs nākamai spēlei. Viennlaicīgi ir jāiesniedz pieteikums abām vienspēlēm, tāpat arī vīriešu un sieviešu dubultspēlēm.
Mājas spēles organizētājs ir atbildīgs par kopīgas visu dalībnieku fotogrāfijas uzņemšanu, kā arī spēles protokola nosūtīšanu uz info@badminton.lv, spēles protokolā norādot katras spēles dalībniekus, kopīgo rezultātu, izspēlētos setus, un setos gūtos punktus.
Ja spēles norisei ir rezervēti divi badmintona laukumi, tad spēle sākas ar jauktajām dubultspēlēm, bet pēc tam vienlaicīgi notiek vīriešu un sieviešu vienspēlēs, bet pēc tam arī vīriešu un sieviešu dubultspēles. Pēc abpusēkas komandas kapteiņu piekrišanas, spēļu secību iespējams mainīt. 

7. Komanda un dalībnieki
Komandā var pieteikt ne mazāk kā 2 vīriešus un 2 sievietes, un komandā var būt no 4 līdz 10 dalībniekiem.
Ja spēlētājs ir pieteikts vienā komandā, vinš līdz finālturnīra beigām nevar startēt citā komandā. 
Visiem spēlētājiem jābūt Latvijas badmintona federācijas licencētiem.
Komandā var spēlēt arī Latvijā licencēti ārvalstu spēlētāji, kuri pastāvīgi nedzīvo Latvijā, taču ārvalstu spēlētāju skaits komandā nevar pārsniegt 20%.

8. Komandas reitings.
Komandas reitings tiek noteikts sasummējot 8 komandas dalībnieku LBF reitinga punktus visās trijās kategorijās.
Tiek skaitīti 8 labāko spēlētāju reitinga punkti, neatkarīgi no tā, vai komandā piesaka minimālo 4 cilvēku skaitu, vai maksimālo 10 cilvēku skaitu. Šādi tiek sekmēts, ka komandās piesaka maksimālo spēlētāju skaitu.
Kvalifikācijas turnīra laikā komandu reitings tiek aprēķināts pēc 2015.gada 4.novembrī publiskotā Latvijas Badmintona federācijas reitinga.
Finālturnīrā komandu reitings tiek aprēķināts pēc 2015.gada 16.decembrī publiskotā Latvijas Badmintona federācijas reitinga.

9. Spēļu kārtība.
Sacensības notiek saskaņā ar BWF noteikumiem.
Katra komandu savstarpējā spēle sastāv no 5 (MS, WS, MD, WD, XD) atsevišķām spēlēm, kuras notiek sacensību galvenā tiesneša noteiktajā kārtībā, ņemot vērā komandas pārstāvju pieteikumus.
Katrā komandu spēlē tiek izspēlētas visas spēles. Sacensībām pieteiktais spēlētājs katrā komandu spēlē drīkst piedalīties ne vairāk kā divās spēļu kategorijās.
Komandas pārstāvis spēlētāju sastāvu katrai komandu spēlei iesniedz tiesnešu kolēģijai ne vēlāk kā 30 minūtes pirms attiecīgās spēles sākuma.
Sacensību kārtību noteiks pēc iepriekšējo pieteikumu saņemšanas.
Finālturnīrā komandas izliek pēc komandu reitinga, to aprēķināts pēc 2015.gada 16.decembrī publiskotā Latvijas Badmintona federācijas reitinga. Viena kluba (kolektīva) komandas izliek tabulas pretējās pusēs vai dažādās grupās.

10. Uzņemšanas noteikumi.
Izdevumus, kas saistīti ar dalībnieku komandēšanu uz sacensībām un nodrošināšanu ar sporta inventāru sedz komandējošā organizācija vai paši spēlētāji.
Izdevumus sacensību sarīkošanai sedz LBF.

11. Dalības maksa finaļturnīram.
Dalības maksa EUR 30,00 no komandas.
Dalības maksa ieskaitāma LBF kontā AS Swedbank.
Maksājuma rekvizīti: Saņēmējs: Biedrība “Latvijas Badmintona federācija”
Reģ. Nr.: LV 40008023393, Banka: Swedbank, Kods: HABALV22, Konts: LV60HABA0551023860064 

12. Pieteikumi.
Iepriekšējie pieteikumi elektroniski jāiesniedz līdz 2015.gada 31.oktobrim.
Iepriekšējie pieteikumi ir jāiesniedz gan komandām, kuras jau kvalificējušās finālturnīram, gan arī komandām, kuras gatavojas piedalīties kvalifikācijas turnīrā.
E-pasts pieteikumiem: info@badminton.lv.
Komandas pieteikumā ir jānorāda:
Komandas nosaukums;
Badmintona klubs, ja komandas nosaukums nesakrīt ar kluba nosaukumu;
Komandas atbildīgais (var arī nebūt komandas dalībnieks);
Komandas atbildīgā telefons un epasts.
Dīvizija (komandas, kuras jau kvalificējušās finālturnīrām, norāda “Finālturnīrs”)
Komandas dalībnieki:
- Komandas dalībnieka vārds un uzvārds;
- Komandas dalībnieka telefons;
- Komandas dalībnieka e-pasts.

13. Citi noteikumi.
Sacensības notiek ar spalvu bumbiņām. Komandas pašas vai komandējošās organizācijas nodrošina spalvu bumbiņas spēlēm. Komandas pirms spēles vienojas ar kāda ražotāja bumbiņām spēlēt. Gadījumā, ja nevar panākt vienošanos, spēlēm jānotiek ar “Yonex Aer’sensa 50” bumbiņām.
Pie sacensībām nepielaidīs spēlētājus, kuru sporta apavu zoles bojā spor’a zāles grīdu vai atstāj uz tās svītras.
Sporta tērps īsais (vēlams vienkrāsains) un at’ilstošs (šorti, T-krekls) badmintona spēlei. Dubultspēļu pāriem vēlams vienāds sporta tērps. Ja gaisa temperatūra sporta zālē būs zemāka par +16* C , atļaus spēlēt garajā sporta tērpā.
Katrs dalībnieks vai viņa komandējošā organizācija ir atbildīga par čempionātam pieteikta spēlētāja veselības stāvokli.
Sacensību uzvarētāja komanda iegūst tiesības pārstāvēt Latviju Eiropas klubu čempionātā. Iegūtās tiesības nenozīmē iegūt federācijas finansu atbalstu dalībai Eiropas klubu komandu čempionātā. Ja uzvarētāja komanda atsakās piedalīties šajās sacensībās, tad tiesības startēt pāriet pie nākamo vietu ieguvējiem (2. vai 3.vietai).
Papildus BWF noteikumiem, par cieņu aizskarošu uzvedību sacensību laikā, tai skaitā, bet ne tikai par lamāšanos ar necenzētiem vārdiem, dažādu žestu rādīšanu, un tamlīdzīgi, dalībnieks saņem brīdinājumu – dzelteno kartīti, par atkārtotu rīcību dalībnieks saņem sarkano kartīti. Gadījumā, ja šāda uzvedība tiek turpināta nākamajās spēlēs, sacensību dalībnieks automātiski tiek diskvalificēts no sacensībām. Ja komandas pieteikumā nav citu spēlētāju, paredzētās spēles ar šo spēlētāju tiek uzskatītas par zaudētām.
Sacensību dalībniekiem, treneriem un tiesnešiem ir jāievēro BWF apstiprinātie attiecīgie ētikas kodeksi. 

14. Apbalvošana.
Uzvarētāji un godalgoto vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar kausiem, medaļām un diplomiem.

15. Spēļu tiesāšana.
Sacensības vada LBF tiesnešu kolēģija. Galvenais tiesnesis Kristaps Pilveris.
Spēles tiesā paši dalībnieki (strīda gadījumā bumbiņa tiek pārspēlēta, ja spēlētāji nevar vienoties, galīgo lēmumu pieņem sacensību galvenais tiesnesis).
Spēles rezultātu uz tablo liek „rezultātu tiesnesis” (kurš lēmumus nepieņem). „Rezultātu tiesneši” atbild tikai par pareizu rezultātu spēles gaitā, tāpat sacensību laikā netiek ņemti vērā jebkuru citu personu (skatītāju, treneru, komandas biedru un citu) viedoklis par bumbiņas piezemēšanos laukumā vai ārpus tā, vai citiem noteikumiem.
Sacensību laikā spēlētāji vienmēr rīkosies kā godīgi un labi sportisti. 

Skatīt pieteikuma veidlapas paraugu!

Ja rodas jautājumi vai neskaidrības, lūdzam sazināties ar Latvijas Badmintona federācijas ģenerālsekretāru Kristianu Rozenvaldu. Tel. 29546666, E-mail: Kristians@Rozenvalds.lv

 

08.11.2015

 
« Atpakaļ
Copyright © BADMINTON.LV
2007-2023
Mājas lapas izstrāde - WEBstyle.lv