Sākumlapa | Lapas karte
Aktualitātes
Reitings
Kalendārs
VICTOR LATVIA U17 Int.
Latvijas izlase
Gada balva
Latvijas čempionāts
Latvijas komandu čempionāti
Latvijas kauss jauniešiem
Senioru tūre
Seniori
AirBadminton
Dokumenti
Latvijas statistika
Kur spēlēt badmintonu?
Spēles noteikumi
Spēlētāji
EYOF 2022
Foto (Inbox.lv)
Bildes (arhīvs)
Noderīgas lapas
Par badmintonu
Tiesnešu komisija
Svarīgākie dokumenti
Badmintona noteikumi (latv)
Badmintona terminoloģija
Mācību materiāli
Galvenā tiesneša ziņojumi
Tiesnešu komisijas sēdes
Umpire Latvia
Treneru komisija
Atlētu komisija
Reitinga komisija
Valde
Antidopings
Shuttle Time
Badmintons 15 minūtēs
Par federāciju
Veikals
Atbalstītāji
Victor
Evelatus
Rimi Olimpiskais centrs
Citro
Abrands
Inbox.lv
Fisher
Vitamin Performance
Masterprint
Xjeans
Zelta Rieksts
SIA Ankravs
Partnerība
Latvijas Olimpiskā komiteja
Latvijas Sporta federāciju padome
Badminton Europe
BWF
Badmintona terminoloģija

 Tiesneša terminoloģija

Badmintona tiesnesis, kurš atrodas uz paaugstinājuma, saziņai ar spēlētājiem lieto standartizētas frāzes, kuras ir viegli iegaumējamas gan angliski, gan latviski.

Zemāk redzams neliels ieskats angļu orģinālā un latviešu tulkojumam. Par dažiem termineim varētu diskutēt, tāpēc esam atvērti jauninājumu ieviešanai, atceroties, ka tulkojumam jābūt ļoti tuvu orģinālajam tekstam - īsam un kodolīgam. 

 1. Announcements and Introductions

1.1 ‘Ladies and Gentlemen:

1.1.1 on my right, ...... (player name), ...... (country name), and on my left, ...... (player name), ...... (country name); or      

1.1.2 on my right, ...... (player names), ...... (country name), and on my left ….. (player names), ...... (country name)

1.1.3 on my right, ….. (country / team name), represented by ….. (player name), and on my left, ….. (country/team name), represented by ….. (player name); or                                               

1.1.4 on my right, ….. (country / team name), represented by ….. (player names), and on myleft, ….. (country / team name), represented by ….. (player names)

1.2.1 ...... (player name) to serve; or

1.2.2 ...... (country/team name) to serve;

1.3.1 ...... (player name) to serve to ...... (player name);                   

1.3.2 ...... (player name) to ...... (player name);’ 

 

To be used in the order shown in the table below, as appropriate:

Event         Singles                          Doubles                             Individual   1.1.1, 1.2.1                   1.1.2, 1.3.1                        Team        1.1.3, 1.2.2, 1.1.4,         1.2.2, 1.3.2 

1.   Paziņojumi un mača pieteikšana 

1.1.         “Dāmas un kungi” 

1.1.1.  “no manis pa labi, .. (Spēlētāja vārds), ..... (valsts nosaukums), un no manis pa kreisi” .....(spēlētāja vārds), .......(valsts nosaukums); vai

1.1.2.  “no manis pa labi, un no manis pa pa kreisi”;                                

1.1.3.  “no manis pa labi, un no manis pa kreisi”                                   

 

1.1.4.  “no manis pa labi, ......(valsts/komandas nosaukums), pārstāv ..... (spēlētāju vārdi), un no manis pa kreisi, (valsts/komandas nosaukums), pārstāv ..... (spēlētāju vārdi)”;                                                                                           1.2.1. "servē .... (spēlētāja vārds nominatīvā);

1.2.2.  “servē .... (valsts/komanda)”; 

1.3.1.  “..... (spēlētāja vārds nominatīvā),servē .......(spēlētāja vārds datīvā)”;

1.3.2.  “..... (spēlētāja vārds nominatīvā),servē .......(spēlētāja vārds datīvā)”;

Frāzes izmantojamas zemāk norādītajā secībā attiecīgajā spēlē 

Sacensību tips Vienspēles Dubultspēles
Individuāls 1.1.1, 1.2.1 1.1.2.,1.3.1
Komandu 1.1.3., 1.2.2 1.1.4., 1.3.2
  

2. Start of match and calling the score

2.1 ‘Love all’

2.2 ‘Play’

2.3 ‘Service over’

2.4 ‘Interval’

2.5 ‘Court ... ’ (number) ‘20 seconds’

2.6 ‘... game point ... ’ e.g. ‘20 game point 6’, or ‘29 game point 28’

2.7 ‘... match point ... ’ e.g. ‘20 match point 8’, or ‘29 match point 28’

2.8 ‘... game point all’ e.g. ‘29 game point all’

2.9 ‘… match point all’ e.g. ‘29 match point all’

2.10 ‘Game’ 

2.11 ‘First game won by ...... ’ (in team championship, use name of country / team) ‘ ... ’ (score)

2.12 ‘Second game’

2.13 ‘Second game won by ...... ’ (in team championship, use name of country / team) ‘ ... ’ (score) 

2.14 ‘One game all’

2.15 ‘Final Game’    

3. General Communication

3.1 ‘Come here for the toss’

3.2 ‘Who will serve?’

3.3 ‘Choose your end’

3.4 Who will receive?’

3.5 ‘Are you ready?’

3.6 ‘Ready to play’

3.7 ‘Place your bag properly in the basket’

3.8 ‘Serve from …’

3.9 ‘Receive in …’

3.10 ‘Right service court’

3.11 ‘Left service court’

3.12 ‘You missed the shuttle during service’

3.13 ‘The receiver is not ready’

3.14 ‘You attempted the return of service’

3.15 ‘You must not influence the line judge’

3.16 ‘You must not influence the service judge’

3.17 ‘Come here’

3.18 ‘Is the shuttle OK?’

3.19 ‘Test the shuttle’

3.20 ‘Change the shuttle’

3.21 ‘Do not change the shuttle’

3.22 ‘Play a let’

3.23 ‘Change ends’

3.24 ‘You did not change ends’

3.25 ‘You served from the wrong service court’

3.26 ‘You received from the wrong service court’

3.27 ‘You served out of turn’

3.28 ‘You received out of turn’

3.29 ‘You must not interfere with the shuttle’

3.30 ‘The shuttle passed through the net’

3.31 ‘The shuttle did not pass over the net’

3.32 ‘The shuttle touched you’

3.33 ‘You touched the net’

3.34 ‘A shuttle came on the court’

3.35 ‘You are standing in the wrong service court’

3.36 ‘You distracted your opponent’

3.37 ‘Your coach distracted your opponent’

3.38 ‘You hit the shuttle twice’

3.39 ‘You slung the shuttle’

3.40 ‘You invaded your opponent’s court’

3.41 ‘You obstructed your opponent’

3.42 ‘Are you retiring?’

3.43 ‘Fault – receiver’

3.44 ‘Service fault called’

3.45 ‘Service delayed, play must be continuous’

3.46 ‘You must not delay the game’

3.47 ‘You left the court without permission’

3.48 ‘Play is suspended’

3.49 ‘ ...... ’ (name of player) ‘warning for misconduct’ 

3.50 ‘ ...... ’ (name of player) ‘fault for misconduct’ 

3.51 ‘ ...... ’ (name of player) ‘disqualified for misconduct’ 

3.52 ‘Fault’

3.53 ‘Let’

3.54 ‘Out’

3.55 ‘Line judge – signal’

3.56 ‘Service judge – signal’

3.57 ‘Correction IN’

3.58 ‘Correction OUT’

3.59 ‘Wipe the court’

3.60 ‘Coach leave the court’

3.61 ‘Switch off your mobile phone’

2.   Spēles sākums un rezultāta nosaukšana

2.1.         “Rezultāts nulle nulle”; 

2.2.         „Sākam!”

2.3.         “Serves maiņa” 

2.4.         “Intervāls” 

2.5.         “laukums, 20 sekundes” 

2.6.         “... setbumba ...”, piem. “20 setbumba 12” vai “29 setbumba 28”; 

2.7.         “... mačbumba ...”, piem. “20 mačbumba 12” vai “29 mačbumba 28”;

 2.8.         “29-29, settbumba”;

2.9.         “29-29, mačbumba”; 

2.10.     “Sets”  

2.11.     “Pirmo setu uzvarēja”;                                                

2.12.     “Otrais sets” 

2.13.     “Otro setu uzvarēja”                                                    

2.14.       

2.15.     Izšķirošais sets;    

3.   Vispārējās frāzes

 3.1.         “Pienāciet, lai veiktu izlozi” 

3.2.         “Kurš/-a servēs?” 

3.3.         “Izvēlieties laukuma pusi” 

3.4.         “Kurš/-a uzņems servi?” 

3.5.         “Vai esat gatavi?” 

3.6.         “Sagatavoties spēlei”

3.7.         “Ielieciet somu kārtīgi kastē” 

3.8.         “Servēt no” 

3.9.         “Uzņemt servi no”

3.10.     “Labais serves laukums”

3.11.     “Kreisais serves laukums” 

3.12.     “Serves laikā netika trāpīts pa bumbiņu” 

3.13.     “Serves uzņēmējs/-a nav gatavs/-a” 

3.14.     “Tu mēģināji atņemt servi” 

3.15.     “Nedrīkst ietekmēt līnijtiesnesi” 

3.16.     “Nedrīkst ietekmēt serves tiesnesi” 

3.17.     “Pienāc/-iet” 

3.18.     “Vai bumbiņa irOK?” 

3.19.     “Pārbaudiet bumbiņu” 

3.20.     “Nomainiet bumbiņu”

3.21.     “Turpiniet bez bumbiņas maiņas” 

3.22.     “Pārspēlējiet punktu” 

3.23.     “Mainieties laukuma pusēm” 

3.24.     “Jūs nesamainījāt laukuma puses”

3.25.     Serve tika izpildīta no nepareizās laukuma puses

3.26.     Serve tika uzņemta no nepareizās laukuma puses

3.27.     „Nebija jūsu kārta servēt” 

3.28.     „Nebija jūsu kārta uzņemt servi” 

3.29.     „Nebojājiet bumbiņu 

3.30.     “Bumbiņa izgāja caur tīklu” 

3.31.     “Bumbiņa nepārlidoja pāri tīklam” 

3.32.     “Bumbiņa skāra ķermeni” 

3.33.     “Tu pieskāries tīklam” 

3.34.     “Laukumā ielidoja sveša bumbiņa” 

3.35.     “Tu atrodies nepareizajā serves laukumā” 

3.36.     “Tu iztraucēji pretinieku” 

3.37.     “Tavs treneris iztraucēja tavu pretinieku” 

3.38.     “Divkārš sitiens pa bumbiņu” 

3.39.     “Bumbiņa tika mesta” 

3.40.     “Tu iekāpi pretinieka laukumā” 

3.41.     „Tu traucēji pretiniekam izdarīt sitienu“ 

3.42.     “Vai Tu izstājies no spēles?” 

3.43.     “Kļūda – serves uzņēmējam” 

3.44.     “Serves kļūda” 

3.45.     “Serve novilcināta, spēlei jābūt nepārtrauktai” 

3.46.     “Nedrīkst vilcināt spēli” 

3.47.     “Laukums tika atstāts bez atļaujas”

3.48.     “Spēle ir apturēta” 

3.49.     “brīdinājums par nesportisku uzvedību” 

3.50.     “sods par nesportisku uzvedību” 

3.51.    diskvalificēts par nesportisku uzvedību” 

3.52.     “Kļūda” 

3.53.     “Pārspēle” 

3.54.     “Auts” 

3.55.     “Lūdzu līnijtiesneša signālu” 

3.56.     “Lūdzu serves tiesneša signālu”

3.57.     “Labojums – Laukumā!” 

3.58.     “Labojums – Auts!” 

3.59.     “Notīriet laukumu”

3.60.     “Lūdzu treneri atstāt laukumu” 

3.61.     “Izslēdziet savu mobilo tālruni”

 

4. End of Match

4.1 ‘Match won by ...... ’ (name of player) ‘...’ (scores)

4.2 ‘...... ’ (name of player/team) ‘retired’

4.3 ‘...... ’ (name of player) ‘disqualified’

 

4.   Spēles beigas

4.1.         “Spēli uzvarēja” 

4.2.         “ izstājās no spēles” 

4.3.         “ diskvalificēts”

Copyright © BADMINTON.LV
2007-2023
Mājas lapas izstrāde - WEBstyle.lv